Historia firmy Starmeat

Historia firmy sięga roku 2010 gdzie pod nazwą Techno-Food Sp.J. prowadziliśmy działalność w zakresie produkcji mieszanek przyprawowych oraz dodatków funkcjonalnych do przemysłu spożywczego. W 2013 roku w wyniku zmian rynkowych wyspecjalizowaliśmy się w produkcji mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie pod nową nazwą Starmeat S.C. w otwartym zakładzie produkcyjnym w Aleksandrowie Łódzkim, a od 2016 działamy pod nazwą Starmeat Katowicz, Ignatowicz Spółka Jawna.

W przeciągu tych kilku lat uparcie dążyliśmy do wypracowania na rynku pozytywnego wizerunku marki zarówno wśród odbiorców jak i dostawców surowca. Efektem tego jest niezmiennie rosnący popyt na nasze produkty, co w połączeniu ze stale poszerzającym się gronem odbiorców umożliwiło nam podjęcie kolejnych kroków. W roku 2019 rozpoczęliśmy budowę najnowocześniejszego zakładu produkcji mięsa mielonego oraz rozbioru w Polsce, a już pod koniec roku 2020 rozpoczęliśmy w nim pierwszą produkcję. Na dzień dzisiejszy moce przerobowe nowej fabryki umożliwiają nam produkcję na poziomie 200 ton mięsa na dzień.

Wysokie standardy jakościowe

 • posiadanie międzynarodowych certyfikatów jakościowych BRC oraz IFS
 • posiadanie certyfikatu HALAL
 • analizatory kontrolujące w sposób ciągły parametry fizykochemiczne mięsa, takie jak woda, białko, tłuszcz, wapń
 • detektory metalu
 • centralny system mycia i dezynfekcji zakładu

Własna flota transportowa

 • transport towaru w kontrolowanej temperaturze, dostęp online do bieżącej temperatury transportu
 • pełna kontrola floty poprzez lokalizator GPS
 • całodobowy kontakt z działem logistyki

Innowacyjność

 • zamrażanie produktu do -18 st.C w przeciągu 60 minut
 • w pełni zautomatyzowana linia pakująco- paletyzująca
 • zintegrowany system informatyczny pozwalający śledzić historię na każdym etapie produkcji, począwszy od przyjęcia surowca do wydania gotowego produktu
 • usuwanie kruszu kostnego za pomocą sprężonego powietrza, odbywające się bez udziału czynnika ludzkiego
 • system pozwalający uzyskać temperaturę mrożenia -55 st.C.
 • wykorzystanie ciepła odpadowego do zabezpieczenia mocy cieplnej zakładu

Dbałość o środowisko

 • nowoczesny sprzęt mroźniczy niwelujący wydostawanie się do atmosfery szkodliwego freonu oraz amoniaku, poprzez zastosowanie agregatów kaskadowych, wykorzystujących czynnik CO2
 • zastosowanie mrożenia kontaktowego, pozwalającego na eliminację opakowań plastikowych
 • odzysk ciepła z agregatów chłodniczych, niwelujący wydostawanie się szkodliwych substancji do powietrza