Postępowanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy/ dostawcy instalacji : "Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp.J. " została wyłoniona firma ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA SP.ZO.O.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1. - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1.2. - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1.3. - Lista referencyjna

Załącznik nr 1.4. - Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1.5.1. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 1.5.2. Projekt Budowlany

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.