Postępowanie Ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy/ dostawcy instalacji : «Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp.J. » została wyłoniona firma ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA SP.ZO.O.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1. — Formularz ofertowy

Załącznik nr 1.2. — Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1.3. — Lista referencyjna

Załącznik nr 1.4. — Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1.5.1. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 1.5.2. Projekt Budowlany