Postępowanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy/ dostawcy instalacji : „Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp.J. ” została wyłoniona firma ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA SP.ZO.O.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1. – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1.2. – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1.3. – Lista referencyjna

Załącznik nr 1.4. – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1.5.1. Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 1.5.2. Projekt Budowlany