Pomagamy!

Firma Starmeat Katowicz Ignatowicz Sp.J. aktywnie włączyła się w pomoc charytatywną ofiarom wojny w Ukrainie produkując i przekazując 20 000 sztuk puszek konserw mięsnych z długim terminem przydatności.

Konserwy zostały przekazane do Federacji Polskich Banków Żywności oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, które rozdysponują darowiznę do najpotrzebniejszych regionów w Ukrainie.