Nie ustajemy z pomocą

Nie ustajemy z pomocą !

W okresie noworocznym firma STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp.J. po raz kolejny przekazała charytatywnie ponad 20 000 szt. konserw mięsnych dla najbardziej potrzebujących.

Za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności oraz Polskiego Czerwonego Krzyża konserwy zostały rozdysponowane do najbardziej potrzebujących rodzin w Ukrainie, ale i tych, które obecnie przebywają w Polsce.

Konserwy mięsne trafiły również do najuboższych rodzin naszych rodaków.